Doktoraty – Recenzje

mgr inż. Tomasz Wójtowicz
Tytuł pracy doktorskiej: Stabilność strukturalna azotku galu domieszkowanego metalami ziem rzadkich za pomocą implantacji jonowej
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Leonowicz
Recenzja: dr hab. Dłużewski

mgr inż. Aleksandra Miazga
Tytuł pracy doktorskiej: Mikrostruktura i wybrane właściwości kompozytów Al2O3-Ni
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Leonowicz
Recenzja: dr hab. Pietrzak

mgr inż. Izabela Osica
Tytuł pracy doktorskiej: Silica Flake Shell-Porphyrin Hybrid Nanomaterials Sensitivr to Gas Detection
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Narkiewicz
Recenzja: dr hab. Heneczkowski

mgr inż. Radosław Karczewski
mgr inż. Łukasz Gołębiowski
Tytuł pracy doktorskiej: Zasady klasyfikacji i moniotorwania rozwoju uszkodzeń w kompozytach o osnowie polimerowej do zastosowań w obiektach inżynierii lądowej
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Garbacz
Recenzja: dr hab. Rymsza

mgr inż. Anna Dobkowska
Tytuł pracy doktorskiej: Odporność korozyjna stopów magnez-lit
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: dr hab. Kaczmarek
Recenzja: dr hab. Sozańska

mgr inż. Justyna Tomaszewska
Tytuł pracy doktorskiej: Nanomodyfikacje polimerowych filtrów wgłębnych do czyszczenia wody i usuwania jonów arsenu
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Łojkowski
Recenzja: prof. Narkiewicz

mgr inż. Adrian Chlanda
Tytuł pracy doktorskiej: Charakterystyka wybranych właściwości powierzchni biodegradowalnych rusztowań nanowłóknistych na potrzeby inżynierii tkankowej
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Dąbrowski
Recenzja: prof. Szala

mgr inż. Joanna Karaś
Tytuł pracy doktorskiej: Kompozytowe materiały szkło-polialkenokarboksylowe do stosowania w stomatologii odtwórczej
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Jodkowska
Recenzja: prof. Wasylak

mgr inż. Piotr Kwaśniak
Tytuł pracy doktorskiej: Umocnienie roztworowe heksagonalnych stopów Ti modelowane z pierwszych zasad
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Burczyński
Recenzja: prof. Kiejna