Doktoraty – Recenzje

mgr inż. Jolanta Laszkiewicz-Łukasik
Tytuł pracy doktorskiej: Spiekanie reakcyjne ceramiki TaB2 metodą SPS oraz charakterystyka wybranych właściwości otrzymanych materiałów
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: dr hab. Gubernat
Recenzja: dr hab. Olszówka-Myalska

mgr inż. Marta Gotomska
Tytuł pracy doktorskiej: Warstwy kompozytowe z nanorurkami węglowymi wytwarzane metodami redukcji chemicznej i elektrochemicznej
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: dr hab. Simka
Recenzja: prof. Szczygieł

mgr inż. Paulina Latko–Durałek
Tytuł pracy doktorskiej: Manufacturing Structure and Properties of Copolyamide Based Nanocomposites with Carbon Nanotubes
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Rosłaniec
Recenzja: prof. Sterzyński

mgr inż. Beata Kucharska
Tytuł pracy doktorskiej: Mikro- i nanokrystaliczne powłoki kompozytowe Ni/Al2O3 oraz Ni/Al2O3/PTFE
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: dr. hab. Sozańska
Recenzja: prof. Szczygieł

mgr inż. Tomasz Wójtowicz
Tytuł pracy doktorskiej: Stabilność strukturalna azotku galu domieszkowanego metalami ziem rzadkich za pomocą implantacji jonowej
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Leonowicz
Recenzja: dr hab. Dłużewski

mgr inż. Aleksandra Miazga
Tytuł pracy doktorskiej: Mikrostruktura i wybrane właściwości kompozytów Al2O3-Ni
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Leonowicz
Recenzja: dr hab. Pietrzak

mgr inż. Izabela Osica
Tytuł pracy doktorskiej: Silica Flake Shell-Porphyrin Hybrid Nanomaterials Sensitivr to Gas Detection
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Narkiewicz
Recenzja: dr hab. Heneczkowski

mgr inż. Radosław Karczewski
mgr inż. Łukasz Gołębiowski
Tytuł pracy doktorskiej: Zasady klasyfikacji i moniotorwania rozwoju uszkodzeń w kompozytach o osnowie polimerowej do zastosowań w obiektach inżynierii lądowej
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Garbacz
Recenzja: dr hab. Rymsza