Doktoraty – Recenzje

mgr inż. Dominika Teklińska
Tytuł pracy doktorskiej: Characterization of Cubic Silicon Carbide Epitaxial Layers Crystallized by CVD Method
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Lisik
Recenzja: prof. Tłaczała

mgr inż. Mateusz Szymański
Tytuł pracy doktorskiej: Zastosowanie procesów wodorowania w recyklingu magnesów Nd-Fe-B
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: dr hab. Kolano-Burian
Recenzja: dr hab. Maziarz

mgr inż. Jolanta Laszkiewicz-Łukasik
Tytuł pracy doktorskiej: Spiekanie reakcyjne ceramiki TaB2 metodą SPS oraz charakterystyka wybranych właściwości otrzymanych materiałów
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: dr hab. Gubernat
Recenzja: dr hab. Olszówka-Myalska

mgr inż. Marta Gotomska
Tytuł pracy doktorskiej: Warstwy kompozytowe z nanorurkami węglowymi wytwarzane metodami redukcji chemicznej i elektrochemicznej
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: dr hab. Simka
Recenzja: prof. Szczygieł

mgr inż. Paulina Latko–Durałek
Tytuł pracy doktorskiej: Manufacturing Structure and Properties of Copolyamide Based Nanocomposites with Carbon Nanotubes
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Rosłaniec
Recenzja: prof. Sterzyński