Doktoraty – Recenzje

mgr inż. Justyna Magdalena Zygmuntowicz
Tytuł pracy doktorskiej: Kompozyty gradientowe Al2O3-Ni otrzymywane metodą odlewania odśrodkowego mas lejnych
Zobacz:http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Justyna-Magdalena-Zygmuntowicz-14.12.2018

mgr inż. Bartłomiej Wysocki
Tytuł pracy doktorskiej: Fabrication of the titanium cellular structures by selective laser melting for medical applications
Zobacz:http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Bartlomiej-Wysocki-14.12.2018

mgr inż. Franciszek Dąbrowski
Tytuł pracy doktorskiej: Wpływ domieszek i dodatku nanocząstek B4C na właściwości termoelektryczne dwukrzemku żelaza
Zobacz:http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Franciszek-Dabrowski-29.11.2018

mgr inż. Jacek Wojnarowicz
Tytuł pracy doktorskiej: Opracowanie metody syntezy nanoproszku tlenku cynku pozwalającej na regulowanie rozmiaru cząstek
i aglomeratów
Zobacz:http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Jacek-Wojnarowicz-29.11.2018

mgr inż. Karol Ćwieka
Tytuł pracy doktorskiej: Projektowanie mikrostruktury elektrod węglanowego ogniwa paliwowego
Zobacz:http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Karol-Cwieka

mgr inż. Kamil Czelej
T
ytuł pracy doktorskiej: Badania struktury elektronowej i właściwości magnetooptycznych defektów punktowych i ich kompleksów w diamencie za pomocą teorii funkcjonału gęstości
Zobacz: http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Kamil-Czelej-07.11.2018

mgr inż. Agnieszka Zielińska
Tytuł pracy doktorskiej: Multifunctional Materials Based on Controlled Self-assembly of lutetium diphthalocyanines
Zobacz:http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Agnieszka-Zielinska

mgr inż. Mateusz Grybczuk
Tytuł pracy doktorskiej: Wieloskalowe modelowanie przewodnictwa cieplnego kompozytów metal-grafen
Zobacz: http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Mateusz-Grybczuk

mgr inż. Dominika Teklińska
Tytuł pracy doktorskiej: Characterization of Cubic Silicon Carbide Epitaxial Layers Crystallized by CVD Method
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Lisik
Recenzja: prof. Tłaczała

mgr inż. Mateusz Szymański
Tytuł pracy doktorskiej: Zastosowanie procesów wodorowania w recyklingu magnesów Nd-Fe-B
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: dr hab. Kolano-Burian
Recenzja: dr hab. Maziarz

mgr inż. Jolanta Laszkiewicz-Łukasik
Tytuł pracy doktorskiej: Spiekanie reakcyjne ceramiki TaB2 metodą SPS oraz charakterystyka wybranych właściwości otrzymanych materiałów
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: dr hab. Gubernat
Recenzja: dr hab. Olszówka-Myalska

mgr inż. Marta Gotomska
Tytuł pracy doktorskiej: Warstwy kompozytowe z nanorurkami węglowymi wytwarzane metodami redukcji chemicznej i elektrochemicznej
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: dr hab. Simka
Recenzja: prof. Szczygieł

mgr inż. Paulina Latko–Durałek
Tytuł pracy doktorskiej: Manufacturing Structure and Properties of Copolyamide Based Nanocomposites with Carbon Nanotubes
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Rosłaniec
Recenzja: prof. Sterzyński