Doktoraty – Recenzje

Stopień doktora nauk technicznych

  • od IX 2021:
https://www.wim.pw.edu.pl/index.php/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe

 

  • przed IX 2021:

mgr inż. Jarosław Żelazko
Tytuł pracy doktorskiej: Zastosowanie przekształcenia Laplace’a do wyznaczania parametrów radiacyjnych centrów defektowych w monokryształach krzemu metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej
Zobacz:https://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2020/mgr-inz.-Jaroslaw-Zelazko-24.04.2020

mgr inż. Milena Koralnik
Tytuł pracy doktorskiej: Wpływ osiowo-symetrycznych metod odkształcania na kształtowanie mikrostruktury oraz zmęczenie niskocyklowe przemysłowego stopu aluminium 6063
Zobacz:https://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2020/mgr-inz.-Milena-Koralnik-03.04.2020

mgr inż. Aleksander Gardocki
Tytuł pracy doktorskiej: Magnesy trwałe o osnowie termoplastycznej wytwarzane metodą wtrysku
Zobacz:https://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2020/mgr-inz.-Aleksander-Gardocki-06.03.2020

mgr inż. Milena Kurkowska
Tytuł pracy doktorskiej: Bezprądowa metalizacja wielościennych nanorurek węglowych oraz jej wpływ na przewodność elektryczną i wybrane właściwości kompozytów epoksydowych
Zobacz:https://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2020/mgr-inz.-Milena-Kurkowska-28.02.2020

mgr inż. Joanna Szymańska
Tytuł pracy doktorskiej: Otrzymywanie i badania lekkich proppantów ceramicznych przeznaczonych do efektywnego wydobycia gazu z formacji łupkowych
Zobacz:https://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2020/mgr-inz.-Joanna-Szymanska-24.01.2020

mgr inż. Marta Orłowska
Tytuł pracy doktorskiej: Wytwarzanie i łączenie aluminium o strukturze ultradrobnoziarnistej
Zobacz: https://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2019/mgr-inz.-Marta-Orlowska-22.11.2019

mgr inż. Karol Szlązak
Tytuł pracy doktorskiej: Zaawansowane techniki mikrotomografii komputerowej w badaniach biodegradowalnych rusztowań kostnych
Zobacz:https://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2019/mgr-inz.-Karol-Szlazak-22.11.2019

mgr inż. Marek Nowak
Tytuł pracy doktorskiej: Wpływ wybranych związków organicznych w kąpieli galwanicznej na strukturę i właściwości kompozytowych powłok niklowych umacnianych cząstkami węglika krzemu
Zobacz: http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2019/mgr-inz.-Marek-Nowak

mgr inż. Marcin Tomasz Siwek
Tytuł pracy doktorskiej: Model funkcjonalny ucha środkowego i wewnętrznego w ujęciu materiałowym
Zobacz: http://www.wim.pw.edu.pl/index.php/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2019/mgr-inz.-Marcin-Tomasz-Siwek

mgr inż. Justyna Aleksandra Witkowska
Tytuł pracy doktorskiej: Modyfikacja powierzchni stopu z pamięcią kształtu NiTi w niskotemperaturowej plazmie w aspekcie zastosowań na implanty kardiologiczne
Zobacz: http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2019/mgr-inz.-Justyna-Aleksandra-Witkowska-26.04.2019

mgr inż. Piotr Błyskun
Tytuł pracy doktorskiej: Korelacja między doświadczalnymi wskaźnikami opisującymi zdolność do zeszklenia wybranych stopów metali a średnicą krytyczną ich odlewów
Zobacz: http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2019/mgr-inz.-Piotr-Blyskun-29.03.2019

mgr inż. Maciej Giżyński
Tytuł pracy doktorskiej: Microstructure and Mechanical Properties of ZrO2-7%Y2O3 Thermal Barrier Coating Deposited by Suspension Plasma Spraying
Zobacz: http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2019/mgr-inz.-Maciej-Gizynski-22.02.2019

mgr inż. Marcin Polak
Tytuł pracy doktorskiej: Uwodornione związki międzymetaliczne typu La(Fe, Si)13– sposób otrzymywania, właściwości i zastosowanie
Zobacz:http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2019/mgr-inz.-Marcin-Polak-25.01.2019

mgr inż. Joanna Lipecka
Tytuł pracy doktorskiej: Phenomenon of melting point depression in Al-Si/AlN nanomultilayer system and its application in joining of ultrafine grained aluminium alloys
Zobacz:http://www.inmat.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2019/mgr-inz.-Joanna-Lipecka-17.01.2019

mgr inż. Justyna Magdalena Zygmuntowicz
Tytuł pracy doktorskiej: Kompozyty gradientowe Al2O3-Ni otrzymywane metodą odlewania odśrodkowego mas lejnych
Zobacz:http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Justyna-Magdalena-Zygmuntowicz-14.12.2018

mgr inż. Bartłomiej Wysocki
Tytuł pracy doktorskiej: Fabrication of the titanium cellular structures by selective laser melting for medical applications
Zobacz:http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Bartlomiej-Wysocki-14.12.2018

mgr inż. Franciszek Dąbrowski
Tytuł pracy doktorskiej: Wpływ domieszek i dodatku nanocząstek B4C na właściwości termoelektryczne dwukrzemku żelaza
Zobacz:http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Franciszek-Dabrowski-29.11.2018

mgr inż. Jacek Wojnarowicz
Tytuł pracy doktorskiej: Opracowanie metody syntezy nanoproszku tlenku cynku pozwalającej na regulowanie rozmiaru cząstek
i aglomeratów
Zobacz:http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Jacek-Wojnarowicz-29.11.2018

mgr inż. Karol Ćwieka
Tytuł pracy doktorskiej: Projektowanie mikrostruktury elektrod węglanowego ogniwa paliwowego
Zobacz:http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Karol-Cwieka

mgr inż. Kamil Czelej
T
ytuł pracy doktorskiej: Badania struktury elektronowej i właściwości magnetooptycznych defektów punktowych i ich kompleksów w diamencie za pomocą teorii funkcjonału gęstości
Zobacz: http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Kamil-Czelej-07.11.2018

mgr inż. Agnieszka Zielińska
Tytuł pracy doktorskiej: Multifunctional Materials Based on Controlled Self-assembly of lutetium diphthalocyanines
Zobacz:http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Agnieszka-Zielinska

mgr inż. Mateusz Grybczuk
Tytuł pracy doktorskiej: Wieloskalowe modelowanie przewodnictwa cieplnego kompozytów metal-grafen
Zobacz: http://www.wim.pw.edu.pl/Wydzial/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Stopien-doktora-nauk-technicznych/2018/mgr-inz.-Mateusz-Grybczuk

mgr inż. Dominika Teklińska
Tytuł pracy doktorskiej: Characterization of Cubic Silicon Carbide Epitaxial Layers Crystallized by CVD Method
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Lisik
Recenzja: prof. Tłaczała

mgr inż. Mateusz Szymański
Tytuł pracy doktorskiej: Zastosowanie procesów wodorowania w recyklingu magnesów Nd-Fe-B
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: dr hab. Kolano-Burian
Recenzja: dr hab. Maziarz

mgr inż. Jolanta Laszkiewicz-Łukasik
Tytuł pracy doktorskiej: Spiekanie reakcyjne ceramiki TaB2 metodą SPS oraz charakterystyka wybranych właściwości otrzymanych materiałów
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: dr hab. Gubernat
Recenzja: dr hab. Olszówka-Myalska

mgr inż. Marta Gostomska
Tytuł pracy doktorskiej: Warstwy kompozytowe z nanorurkami węglowymi wytwarzane metodami redukcji chemicznej i elektrochemicznej
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: dr hab. Simka
Recenzja: prof. Szczygieł

mgr inż. Paulina Latko–Durałek
Tytuł pracy doktorskiej: Manufacturing Structure and Properties of Copolyamide Based Nanocomposites with Carbon Nanotubes
Zobacz:
Streszczenie rozprawy
Recenzja: prof. Rosłaniec
Recenzja: prof. Sterzyński

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW