Kryteria przyznawania stypendiów

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25 sierpnia 2016 r. oraz Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2016/2017 (Zarządzenie), przyznaje się:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Zarządzenie), przyznaje się:

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej z dnia 4 maja 2017 r. (Zarządzenie Dziekana WIM), przyznaje się:

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW