Promotorzy

Aktualnie na naszym Wydziale zatrudnionych jest 23 pracowników, zatrudnionych w pięciu zakładach wydziału, mających uprawnienia do prowadzenia prac doktorskich.

Zakład Inżynierii Powierzchni

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych

Zakład Projektowania Materiałów

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia muszą uzyskać zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do prowadzenia prac doktorskich.

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW