Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty – DOKTORAT ZWYKŁY

Pobierz: niezbedne-dokumenty-doktorat-zwykly.odt

 1. Podanie adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. CV.
 3. Odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o obronie dyplomu magisterskiego z Sekretariatu Szkoły w Gmachu Głównym.
 4. Ksero dowodu osobistego.
 5. Zgoda przyszłego opiekuna z określeniem tematyki pracy doktorskiej.
 6. Zgoda kierownika studiów doktoranckich.
 7. Zgoda kierownika zakładu.
 8. Zgoda Dziekana Wydziału.
 9. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania w Sekretariacie Studiów Doktoranckich – pok. 211).
 10. Wypełniona karta informacyjna – rejestracja internetowa.
 11. Kwestionariusz osobowy – rejestracja internetowa.
 12. 5 fotografii (wym. 35 x 45 mm).
 13. 1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 KB; 2 cmx2,5 cm (300×375 pikseli) 300 DPI.
 14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia.
 15. Kwestionariusz osobowy SAP (do pobrania w Sekretariacie Studiów Doktoranckich – pok. 211).

Niezbędne dokumenty – DOKORAT WDROŻENIOWY

Pobierz: niezbedne-dokumenty-doktorat-wdrozeniowy.odt

 1. Podanie adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. CV.
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów.
 4. Zgoda przedsiębiorcy lub innego podmiotu na udział kandydata w studiach doktoranckich w ramach programu „Doktorat wWdrożeniowy”.
 5. Dokument od przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego uczestnika programu wyznaczający opiekuna pomocniczego wraz z potwierdzeniami posiadania przez niego kwalifikacji, o których mowa w art. 26 ust. 3n ustawy albo oświadczenie opiekuna pomocniczego o posiadaniu tych kwalifikacji.
 6. Dokument potwierdzający , że osoba – jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę lub inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu.
 7. Ksero dowodu osobistego.
 8. Zgoda przyszłego opiekuna z określeniem tematyki pracy doktorskiej.
 9. Zgoda kierownika studiów doktoranckich.
 10. Zgoda kierownika zakładu.
 11. Zgoda Dziekana Wydziału.
 12. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania w Sekretariacie Studiów Doktoranckich – pok. 211).
 13. Wypełniona karta informacyjna – rejestracja internetowa.
 14. Kwestionariusz osobowy – rejestracja internetowa.
 15. 5 fotografii (wym. 35 x 45 mm).
 16. 1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 KB; 2 cmx2,5 cm (300×375 pikseli) 300 DPI.
 17. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia.
 18. Kwestionariusz osobowy SAP (do pobrania w Sekretariacie Studiów Doktoranckich– pok. 211).

Niezbędne dokumenty – DIAMENTOWY GRANT

Pobierz: niezbedne-dokumenty-diamentowy-grant.odt

 1. Podanie adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. CV.
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (w roku ogłoszenia konkursu) lub zaświadczenia z uczelni o ukończeniu trzeciego roku jednolitych magisterskich.
 4. Dokument stwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.
 5. Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu Diamentowego Grantu.
 6. Ksero dowodu osobistego.
 7. Zgoda przyszłego opiekuna z określeniem tematyki pracy doktorskiej.
 8. Zgoda kierownika studiów doktoranckich.
 9. Zgoda kierownika zakładu.
 10. Zgoda Dziekana Wydziału.
 11. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania w Sekretariacie Studiów Doktoranckich – pok. 211).
 12. Wypełniona karta informacyjna – rejestracja internetowa.
 13. Kwestionariusz osobowy – rejestracja internetowa.
 14. 5 fotografii (wym. 35 x 45 mm).
 15. 1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 KB; 2 cmx2,5 cm (300×375 pikseli) 300 DPI.
 16. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia.
 17. Kwestionariusz osobowy SAP (do pobrania w Sekretariacie Studiów Doktoranckich – pok. 211).

 

KONTAKT:

Tatiana Erenc-Sędziak, pokój 211

poniedziałek – piątek, godz. 8.30 – 12.00

Jedna myśl nt. „Niezbędne dokumenty”

Możliwość komentowania jest wyłączona.