Wykład dla doktorantów na Wydziale Fizyki UW, w języku angielskim

Uprzejmie informuję,
że prof. prof. Jacek A. Majewski z Wydziału Fizyki UW
w semestrze letnim będzie prowadził
wykład w języku angielskim zatytułowany
“Transport of charge, spin, and heat in nanostructures”,
który będzie poświęcony wyjaśnieniu fizycznych mechanizmów transportu oraz ich zastosowaniom w funkcjonalnych urządzeniach.

Wykład wymaga jedynie znajomości podstaw mechaniki kwantowej oraz fizyki statystycznej i jest przeznaczony dla studentów ostatnich lat, doktorantów i młodszych pracowników naukowych.

Począwszy od 27 lutego 2019r wykład będzie się odbywać na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
w każdą środę w godzinach 16:15 – 18:00.

Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o zaliczeniu kursu.

Kontakt: prof. Jacek A. Majewski
Smart Nanomaterials Group
Department of Complex System Modeling
Institute of Theoretical Physics

Faculty of Physics
University of Warsaw
ul. Pasteura 5, PL-02-093 Warszawa, Poland
Room: 5.24
Phone: +48-22-55-32924
Email: Jacek.Majewski@fuw.edu.pljacekma@icloud.com

Wykład dla doktorantów na Wydziale Chemicznym PW, w języku angielskim

Uprzejmie informuję,
że Wydział Chemiczny PW oferuje następujący wykład dla doktorantów w semestrze letnim 2018/2019:
Prof. dr hab. inż. Adam Proń,
Functional nanomaterials: preparation, processing and technological applications”
15 godzin (j. ang), 5x3h,  (4 ECTS)
1 grupa – max. 25 osób
.
Rozpoczęcie zajęć: środa 06.03.2018, godz. 15:15-18:00, s. 135
Gmach Technologii Chemicznej ul. Koszykowa 75

Pierwszeństwo: doktoranci Wydziału Chemicznego.

Terminy zajęć:
środy: 06.03, 13.03, 20.03, 27.03. 03.04

Zapisy u p. Magdy Szymańskiej: mszymanska@ch.pw.edu.pl,
tel. (22) 234 14 86

 

Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie cd.

Uprzejmie informujemy, że rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru letniego roku ak. 2018/2019, została przedłużona i będzie trwała
do 10 lutego 2019 r.

Przypominamy o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego „Rekrutacja PW”  https://rekrutacja.pw.edu.pl/

Dodatkowe informacje dostępne są równie na stronie www: http://www.wim.pw.edu.pl/Aktualnosci/Rejestracja-kandydatow-na-studia-doktoranckie2

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Uprzejmie informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia doktoranckie:

  •  w ramach studiów doktoranckich stacjonarnych

odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 roku (poniedziałek)
o godz. 12.00

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lutego 2019 roku wszyscy potencjalni kandydaci są zobowiązaniu złożyć niezbędne dokumenty u p. Tatiany Erenc-Sędziak, pok. 211.

Listy wymaganych dokumentów są wywieszone na stronie Wydziału w zakładce: studia – studia III stopnia – rekrutacja – niezbędne dokumenty.

Oferta przedmiotów Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej na semestr letni 2018/2019

1) Ocena jakości procesów i wyrobów w przemyśle

Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(30h – 2 ECTS)

Wykłady będą odbywały się na WIM PW, ul. Wołoska 141
Terminy wykładów: 3, 4 ,5 IV oraz 8, 9 ,10, 30 V

Terminy wykładów:
03.04.2019r.    godz. 10.00-14.30    sala 215
04.04.2019r.    godz. 10.00-14.30    sala 215
05.04.2019r.    godz. 10.00-15.00    AULA
08.05.2019r.    godz. 10.00-14.30    sala 215
09.05.2019r.    godz. 10.00-14.30    sala 215
10.05.2019r.    godz. 10.00-15.00    sala 215
30.05.2019r.    godz. 13.00-15.00    sala 215

2) Szkła metaliczne jako nowoczesne materiały konstrukcyjne i funkcjonalne

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik, WIM PW
(16h – 1 ECTS)

Wykłady będą odbywały się na WIM PW, ul. Wołoska 141

Terminy wykładów:
21.03.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
28.03.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
04.04.2019r.    godz. 12.15-14.00    AULA
11.04.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
25.04.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
16.05.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
23.05.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
06.06.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215

 

Zapisy na zajęcia:
Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35, bezpośrednio u T. Erenc-Sędziak

Przypominamy, że mogą Państwo korzystać również z oferty Centrum Studiów Zaawansowanych PW

 

UWAGA!!

1)  Jeżeli zostanie uruchomiona na naszym Wydziale specjalność „BIOMATERIALS” (studia II stopnia, anglojęzyczne) od sem. letniego r.ak. 2018/2019  to wówczas w ofercie dla doktorantów pojawią się następujące przedmioty:
A) Advanced Technologies in Surface Engineering
B) Biomaterials 
C) Materials Design
D) International Accounting and Finance for Production

Informacje o przedmiotach i ewentualne zapisy na zajęcia bezpośrednio u Pana Dr hab. inż. Dariusza Oleszaka, prof. PW,  tel. 22-234-84-51

Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie

Uprzejmie informujemy o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego „Rekrutacja PW” https://rekrutacja.pw.edu.pl/

Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru letniego roku ak. 2018/2019, będzie trwała od 14 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia doktoranckie można znaleźć na stronie: https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-III-stopnia-doktoranckie/Zasady-przyjec.

Dodatkowe informacje dostępne są równie na stronie www::http://doktoranci.inmat.pw.edu.pl/?page_id=18

http://www.wim.pw.edu.pl/Aktualnosci/Rejestracja-kandydatow-na-studia-doktoranckie2

XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Szanowni Państwo,
W imieniu Pana Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Edwarda Szłyka oraz Komitetu Organizacyjnego konferencji serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XIII Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim, które odbędzie się w dniach 16 – 18 czerwca 2019 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Bachotek k. Brodnicy.

Konferencja jest skierowana do doktorantów i młodych doktorów reprezentujących uczelnie wyższe, realizujących swoje badania w zakresie chemii, biologii, nauk przyrodniczych, farmacji i medycyny oraz fizyki i nauk technicznych.

Seminarium dedykowane jest szczególnie doktorantom, młodym pracownikom naukowym (do 35 roku życia), studentom posiadającym aspiracje naukowe, przedstawicielom kół naukowych, opiekunom i promotorom doktorantów.

Wszelkie informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://www.ksd.umk.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: ksd@umk.pl.

Komitet Organizacyjny KSD
Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Konferencja DND VII

Zapraszamy na VII edycję KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW nt. Dokonania Naukowe Doktorantów.

http://www.doktorant.com.pl/index.php/konferencja-dnd-vii-kontynuacja-projektu

Konferencja odbędzie się 30.03.2019 w Poznaniu, 6.04.2019 w Krakowie oraz 14.04.2019 w Warszawie.

Konferencja ta daje możliwość zaprezentowania DOROBKU NAUKOWEGO i dokonań doktorantów, ale przede wszytkom umożliwia zdobycie cennych doświadczeń.

STYPENDIUM DOKTORANCKIE – semestr zimowy – WYNIKI

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego dla doktorantów rozpoczynających studia w semestrze zimowym.

Stypendia przyznano 37 doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

L.P. Punktacja Numer indeksu Decyzja
1 72,58 5693 stypendium przyznane
2 69,47 5970 stypendium przyznane
3 68,00 6501 stypendium przyznane
4 64,84 5973 stypendium przyznane
5 62,01 6241 stypendium przyznane
6 61,94 6237 stypendium przyznane
7 59,55 6238 stypendium przyznane
8 58,25 6229 stypendium przyznane
9 56,53 6226 stypendium przyznane
10 54,12 6234 stypendium przyznane
11 52,19 6502 stypendium przyznane
12 51,36 5968 stypendium przyznane
13 50,66 5978 stypendium przyznane
14 49,68 6230 stypendium przyznane
15 48,08 6228 stypendium przyznane
16 47,83 6691 stypendium przyznane
17 46,82 5975 stypendium przyznane
18 45,93 6232 stypendium przyznane
19 44,44 6692 stypendium przyznane
20 43,68 5694 stypendium przyznane
21 43,68 5696 stypendium przyznane
22 43,30 5690 stypendium przyznane
23 40,51 6243 stypendium przyznane
24 39,09 5976 stypendium przyznane
25 38,84 5974 stypendium przyznane
26 38,61 6693 stypendium przyznane
27 38,00 doktorant nowo przyjęty stypendium przyznane
28 37,82 6242 stypendium przyznane
29 36,00 6697 stypendium przyznane
30 34,94 5692 stypendium przyznane
31 33,98 5770 stypendium przyznane
32 33,56 6695 stypendium przyznane
33 33,33 6696 stypendium przyznane
34 31,67 5969 stypendium przyznane
35 28,89 6240 stypendium przyznane
36 28,63 6235 stypendium przyznane
37 28,01 6239 stypendium przyznane

Zgodnie z Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sieprnia 2015r. oraz Zarządzeniem 48/2013 Rektora PW z dn. 20 listopada 2013r. stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy w wysokości:
dla uczestników    I roku studiów doktoranckich – 1.600 zł
dla uczestników  II roku studiów doktoranckich – 1.650 zł
dla uczestników III roku studiów doktoranckich – 1.700 zł
dla uczestników IV roku studiów doktoranckich – 1.750 zł

Informacje na temat przyznanego Stypendium doktoranckiego dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35

Spotkanie dotyczące programu BioLAB

Biuro Karier PW oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zapraszają na spotkanie dotyczące programu BioLAB. Program skierowany jest do studentów i doktorantów fizyki, chemii, biochemii, biologii, biotechnologii, farmacji itp. O programie opowie jego założyciel, Profesor Zygmunt Derewenda (University of Virginia).

Zapraszamy 17 listopada 2018 (sobota) do Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1), w godz. 13:00-14:00, sala nr 226.
Program BioLAB to roczny, płatny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: University of Chicago, University of Virginia, Oklahoma Medical Research Foundation oraz University of Texas: Southwestern Medical Center.

Więcej informacji i ZAPISY: https://bk.pw.edu.pl/events/details/6906

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW