Sylwia Dąbrowska

Nr pokoju: W015
Nr telefonu: 22 234 87 32
Aparatura:

mikroskop metalograficzny – axiovert 40 mat,  skaningowy mikroskop elektronowy SEM-3500, skaningowy mikroskop elektronowy SEM – TM1000,   mikrokalorymetr różnicowy DSC – 7,  dyfraktomert rentgenowski Rigaku Miniflex2,  piknomert Helowy, młynki kulowe (planetarny, shaker, z kontrolowanym ruchem kul, krio), pras ręczna, Prasa Hydrauliczna do Prasowania na gorąco – Unipress, twardościomierze Vickersa i Brinella, mikrotwardościomierz, pomiar gęstości nasypowej, analiza sitowa,

Karol Ćwieka

Nr pokoju: WIM 302
Nr telefonu: 22 234 8748

Aparatura:

Publikacje:

Jakub Skibinski, Karol Cwieka, Tadeusz Kowalkowski, Bartlomiej Wysocki, Tomasz Wejrzanowski, Krzysztof Jan Kurzydlowski The influence of pore size variation on the pressure drop in open-cell foams, Materials & Design (2015), Vol. 87, p. 650-655

Kamil Czelej, Karol Cwieka, Tomasz Wejrzanowski, Piotr Spiewak, Krzysztof Jan Kurzydlowski Decomposition of activated CO2 species on Ni(110): Role of surface diffusion in the reaction mechanism,
Catalysis Communications (2016), Vol. 74, p.  65-70