Archiwa tagu: rekrutacja

Rekrutacja do Programu IKD-TR

W imieniu Kierownika Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych Pana prof. dr hab. inż Krzysztofa Kulpy uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.09.2016 r o godz. 11:00 w Pałacyku Rektorskim pok. nr 4 odbędzie się rekrutacja do Programu IKD-TR.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

1. Decyzja o przyjęciu na studia doktoranckie na wydziale PW

2. Wniosek o przyjęcie kandydata (w załączniku)

3. Portfolio (wyciąg z indeksu lub suplement do dyplomu, dokumenty poświadczające dodatkowe kompetencje- językowe, komputerowe itp., publikacje

4. Opinia opiekuna naukowego (w załączniku)

Dokumenty należy przesłać elektronicznie do 25.09.2016 r. na adres p.o. opiekuna administracyjnego Programu IKD-TR

– Barbary Bubicz

bbubicz@meil.pw.edu.pl

Osoby zakwalifikowane na rozmowę kwalifikacyjną powinny mieć ze sobą oryginał dokumentów.

Kontakt: Barbara Bubicz tel. 22 234 71 66

Rekrutacja

Do 19 października 2015 roku trwa rekrutacja dla doktorantów Politechniki Warszawskiej do Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych (Program IKD-TR).

Program kształci specjalistów w szeroko rozumianych technologiach rakietowych obejmujących zagadnienia wymagane dla projektowania, konstrukcji wytwarzania i eksploatacji obiektów balistycznych dla zastosowań cywilnych i militarnych.

O przyjęciu kandydata na Program IKD-TR decyduje Rada Programu IKD-TR w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 23 października 2015 r. w godz. 10:00-13:00. Kandydaci zakwalifikowani do rozmów odtrzymają stosowną informację drogą elektroniczną.

Szczegóły znajdują się na http://cboib.pw.edu.pl/program-ikd-tr

Rekrutacja

Na polecenie prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztofa Lewensteina Prorektora ds. Studiów, w ślad za formą tradycyjną, w załączeniu przesyłam skan pisma nr RD-46-16/600/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie i studia podyplomowe za pośrednictwem systemu informatycznego Rekrutacja PW od dnia 18 bm. wraz z załącznikami.

załącznik 1 do pisma RD dot. studiów doktoranckich

załącznik 2 do pisma RD rejestracja kandydatów na studia doktoranckie i studia podyplomowe

RD-46-16/600/2014 dot. Rejestracja internetowa SP i SD